Etiquetes

, , , , , , , , ,

Molts coincidireu amb mi en l’afirmació que l’educació pública és i ha de continuar sent un dels pilars fonamentals de l’Estat del Benestar. Sempre he entès el model educatiu públic com un indiscutible “ascensor social”, garantint que les classes populars tinguin les mateixes oportunitats a l’hora de fer front al seu projecte de vida.

No obstant i a dia d’avui, tots tenim realment les mateixes oportunitats?

El gràfic que va motivar aquesta entrada a batzolades va ser el següent, on podem observar una clara diferència entre el nivell d’estudis i districtes, evidenciant el gran camí que tenim per recórrer per combatre les desigualtats.

PLA

Com s’observa al gràfic, un 44,3% de la població de Sarrià- Sant Gervasi té estudis Universitaris o Cicles Formatius de Grau Superior, mentre que el mateix percentatge de població a Nou Barris correspon al 10,1%. Segurament més d’un de vosaltres heu pensat inconscientment amb el següent plànol que molts coneixeu, on apareixen les Rendes Familiars Disponibles per barris. Aquest, és un indicador que ens permet mesurar la capacitat de les famílies i com es reparteixen en el territori.

Pla Inclusio Socia2l

Potser m’acusareu de barrejar “ous amb caragols”, però és evident que la diferència del nivell d’estudis entre diferents districtes són conseqüència directa de la desigualtat de rendes familiars disponibles. Perdonareu doncs la següent infografia, on he volgut creuar ambdues dades per veure les diferències i la relació inversa (i òbvia) entre la Renda Familiar Disponible i el percentatge de població sense estudis o amb estudis primaris.

Sin título 1-1

 La importància de les beques

Tenint en compte que les dades són de 2011, podriem acordar que tot i el gran esforç de les polítiques de beques de governs socialistes com a mesures pal·liatives enfront de les desigualtats, han estat insuficients en la lluita contra l’exclusió social. També és cert que cal que aquestes mesures siguin aplicades al llarg del temps per veure l’evolució i els seus efectes reals.

En tot cas, polítiques dels governs actuals tant de CiU com del PP, que aposten per un augment de les taxes universitàries o per la imposició d’un preu abusiu de la Formació Professional, agreugen encara més aquestes desigualtats.

Per altra banda, la disminució d’ajuts i prestacions per a aquelles famílies amb rendes més baixes, obren una escletxa social cada cop més gran, segregant la nostra societat per motius de renda.

Cal que assegurem doncs que tota persona pugui accedir amb igualtat de condicions a qualsevol tipus de formació siguin quines siguin les seves capacitats econòmiques. En la situació de crisi socioeconòmica actual, cal que revisem amb atenció el model de beques, ja que molts estudiants es veuen obligats a abandonar els estudis per treballar i col·laborar econòmicament a la llar familiar. Què fa pensar que una ajuda de 200€ pot ajudar a una persona a estudiar si en un nucli familiar només hi treballa una sola persona?

Un problema estructural

La situació és més greu del que sembla tenint en compte que els efectes de la crisi no es redistribueixen de manera equitativa o proporcional. L’informe sobre la Situació laboral del jovent a Barcelona realitzat pel CESB, evidenciava la problemàtica del nostre model productiu, on el percentatge de menors de 29 anys aturats provinents del grup d’ocupació de “treballadors de la indústria, construcció i serveis” és del 63,2%. És a dir, els grups on a priori hi ha la població amb menys formació (degut a no tenir les mateixes oportunitats), és aquella que pateix de manera més greu els efectes de la crisi.

A tot això, cal afegir una incapacitat a l’hora de repensar el nostre model productiu basat fins ara en “la cultura del totxo”, la hoteleria i restauració. Aquest sectors són, a més a més, on les condicions laborals són més precàries.

Pensem doncs en obrir un procés de reindustrialització, d’aposta clara per la investigació, innovació i recerca per millorar la nostra competitivitat i entendre el nostre desenvolupament econòmic a través del nostre desenvolupament social.

Anuncis